Verdwenen Paarden

Paardenkadavers

Volgens een oude volksoverlevering werden er vroeger twee kadavers van paarden in de kerk aangetroffen. Een boer uit de omgeving van Nijeberkoop had zijn weiland niet goed afgerasterd. Daardoor ontsnapten de paarden en men wist niet waar ze waren gebleven.

Geruime tijd later werden ze eindelijk gevonden, maar helaas leefden ze niet meer. Ze lagen uitgemergeld in de kerk. De honger had hen aan de banken doen knagen. Men vermoedt dat de deur open had gestaan en de paarden daardoor naar binnen waren gekomen.
Daarna moet de deur weer zijn dicht gewaaid. Of het waar is, is twijfelachtig, maar feit is wel dat er bij de aanleg van het kerkhof in 1948, behalve resten van de kerk, ook botten van paarden zijn gevonden …

Broninformatie klokkenstoel
Nijeberkoop: Historische klokkenstoelen in Nederland geschreven door Wil Plantinga uitgegeven in 2008 door de Friese Pers Boekerij bv. te Leeuwarden.