Urnengraf

Urnengraf

Een urnengraf heeft de volgende kenmerken:

  • Men wordt rechthebbende van een particulier graf voor minimaal 20 jaar en betaalt hiervoor het zogenoemde grafrecht. Daarna kan het grafrecht steeds met 10 of 20 jaar worden verlengd.
  • De urnengraven worden in volgorde van ligging uitgegeven. In een urnengraf is een urnenkelder verplicht.
  • Er mogen maximaal 2 asbussen in een urnengraf worden bijgezet.
  • Op een urnengraf kan met inachtneming van de voorschriften een grafmonument worden geplaatst.