Tarieven

A- Begraafrecht

1. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden wordt geheven

per enkel graf:

 1. voor een periode van 20 jaar bij aankoop € 1200,00
 2. voor een periode van 10 jaar bij verlenging € 422,50
 3. voor een periode van 20 jaar bij verlenging € 825,00

per dubbel graf: 

 1. voor een periode van 20 jaar bij aankoop € 2400,00
 2. voor een periode van 10 jaar bij verlenging € 845,00
 3. voor een periode van 20 jaar bij verlenging € 1650,00

per kindergraf op de kinderstrook:

 1. voor een periode van 20 jaar bij aankoop € 1025,00
 2. voor een periode van 10 jaar bij verlenging € 335,00
 3. voor een periode van 20 jaar bij verlening € 650,00

Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief algemeen onderhoud, en plaatsingsrecht echter exclusief kosten grafdelving.

2. Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een urn/asbus wordt geheven:

 1. in een bestaand particulier graf met looptijd geldend nog voor dit graf € 410,00
 2. in een nieuw urnengraf met kelder voor maximaal 2 asbussen voor een periode van 20 jaar bij aankoop € 1355,00
 3. in een nieuwe urnennis voor maximaal 2 asbussen voor een periode van 20 jaar bij aankoop € 1180,00
 4. voor een periode van 10 jaar bij verlenging voor een urnengraf of urnennis € 440,00 
 5. voor een periode van 20 jaar bij verlenging voor een urnengraf of urnennis € 860,00

Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief algemeen onderhoud, plaatsingsrecht en bijzetting van de urn/asbus

3. Optierecht per jaar

 1. voor een enkel graf € 50,00
 2. voor een dubbel graf €100,00
 3. voor een urnengraf of urnennis € 52,50

In geval van begraven of bijzetten, moet de grafrusttermijn nog minimaal 10 jaar bedragen.
Alle geplaatste urnenkelders en urnennissen zijn eigendom van de Stichting Begraafplaatsen Olde- en Nijeberkoop.
 

B- Onderhoud

 1. Onderhoud graven en gedenktekens op aanvraag.

C- Asverstrooiing

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen verstrooien wordt geheven:

 1. bij een enkele asverstrooiing voor een periode van 20 jaar bij aankoop € 150,00
 2. bij een dubbele asverstrooiing voor een periode van 20 jaar bij aankoop € 250,00
 3. voor een periode van 10 jaar bij verlenging € 50,00
 4. voor een periode van 20 jaar bij verlenging €90,00

Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief geleide en gedenkplaatje. 

D- Gedenkboom 

 1. vrucht ongeacht grootte zonder tekst voor een periode van 30 jaar bij aankoop € 300,00
 2. vrucht ongeacht grootte met tekst voor een periode van 30 jaar bij aankoop € 350,00
 3. voor een periode van 10 jaar bij verlenging € 50,00
 4. voor een periode van 20 jaar bij verlenging € 90,00

E- Grafkelders

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een grafkelder wordt geheven:

 1. voor het uitsluitend recht tot het plaatsen van een enkele grafkelder €  6.825,00
 2. voor het uitsluitend recht tot het plaatsen van een dubbele grafkelder € 10.237,50.

Deze tarievenlijst is gewijzigd op 3 februari 2020.