Home

HOME

De Stichting Begraafplaatsen Olde- en Nijeberkoop wil u zo goed mogelijk informeren over de mogelijkheden die zij biedt op de bijzondere begraafplaatsen van Olde- en Nijeberkoop.

De Stichting nam op 15 september 2011 de rechten en plichten van de begraafplaatsen over van de kerkvoogdij van de PKN gemeente Olde- en Nijeberkoop.

De graven op de begraafplaatsen zijn bestemd voor algemeen gebruik.

Adressen van de begraafplaatsen

Oldeberkoop: Pastoorlaantje , 8421 PD Oldeberkoop

Nijeberkoop; Bovenweg 28, 8422 DH Nijeberkoop
Ingang van het pad naar de begraafplaats bevindt zich in de linker achterhoek van het parkeerterrein

Openstelling

De begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Tijden van begraven, bijzetten van urnen/asbussen en as verstrooien

Begraven, bijzetten urnen/asbussen en as verstrooien kan plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.