Grafmonument

Algemeen

Een grafmonument kan worden besteld bij een steenhouwer naar eigen keuze. Het is van belang dat deze steenhouwer op de hoogte is van de algemene regels van de stichting t.a.v. de uitvoering van het grafmonument en t.a.v. de vergunning tot plaatsing hiervan.

In de vormgeving van het grafmonument is een grote mate van vrijheid, maar men is gebonden aan maximale afmetingen. Daarnaast worden eisen gesteld aan de duurzaamheid van het materiaal.

Het grafmonument mag geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats.

Voor het plaatsen van een monument op een graf is toestemming nodig van het stichtingsbestuur. De stichting brengt vergunningskosten in rekening. Wanneer deze kosten zijn betaald verleent het bestuur de vergunning tot plaatsing.