Grafdelven en Onderhoud Grafmonument

Onderhoud van de grafmonumenten

Van de rechthebbende wordt verwacht dat deze zorgt voor behoorlijk onderhoud van de grafbedekking, hekwerken en afscheidingen plus een eventueel graftuintje en niet blijvende beplanting en het bijwerken van de opschriften.

Het regulier onderhoud van de grafmonumenten wordt verzorgd door de stichting. Dit houdt in het verwijderen van mos en algen van de grafmonumenten.

Voor onderhoud van het grafmonument kan ook een contract met de stichting worden afgesloten. Dit houdt in dat het monument regelmatig een onderhoudsbeurt krijgt en dat zo nodig de opschriften worden bijgewerkt en de bodembedekking wordt gevoegd. Hiervoor wordt een vastgesteld tarief in rekening gebracht.