Colombarium of Urnenmuur

Columbarium of urnenmuur

Op de begraafplaats in Oldeberkoop is een urnenheuvel, waarin per urnennis maximaal 2 asbussen of urnen kunnen worden bijgezet. Een urnennis heeft de volgende kenmerken:

  • Men wordt rechthebbende van een particuliere urnennis voor minimaal 20 jaar en betaalt hiervoor het zogenoemde grafrecht. Daarna kan het grafrecht steeds met 10 of 20 jaar worden verlengd.
  • Men kan zelf een nis in de urnenmuur uitzoeken en indien gewenst reserveren.
  • De nis wordt gesloten met een voorplaat, waarop door een steenhouwer een tekst kan worden aangebracht.