Begraven

BEGRAVEN

Op beide begraafplaatsen is alleen sprake van particuliere graven. Een particulier graf heeft de volgende kenmerken:

  • Men wordt rechthebbende van een particulier graf voor minimaal 20 jaar en betaalt hiervoor het zogenoemde grafrecht. Daarna kan het grafrecht steeds met 10 of 20 jaar worden verlengd.
  • In overleg met het bestuur kan zowel in Oldeberkoop als in Nijeberkoop een eigen plek worden uitgezocht.
  • Op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats Oldeberkoop en Nijeberkoop worden de graven op volgorde van ligging uitgegeven.
  • Op beide begraafplaatsen kan reeds bij leven een particulier graf worden gereserveerd.
  • In een particulier graf kan één overledene worden begraven. Indien gewenst kan in datzelfde graf tevens één urn worden bijgezet.
  • Het plaatsen van een grafkelder is mogelijk.
  • Er is, met inachtneming van enkele voorschriften, een behoorlijke mate van vrijheid bij de aankleding van het graf en het plaatsen van een grafmonument.