Algemeen

De Stichting Begraafplaatsen Olde- en Nijeberkoop wil u zo goed mogelijk informeren over de mogelijkheden die zij biedt op de bijzondere begraafplaatsen van Olde- en Nijeberkoop.

De Stichting nam op 15 september 2011 de rechten en plichten van de begraafplaatsen over van de kerkvoogdij van de PKN gemeente Olde- en Nijeberkoop. De graven op de begraafplaatsen zijn bestemd voor algemeen gebruik. De begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Contact

Postadres:
Geert Lammertslaan 1
8421RV Oldeberkoop
06-23673764
info@begraafplaatsoldeberkoopnijeberkoop.nl

Begraafplaats Oldeberkoop

Pastoorslaantje, 8421 PD, Oldeberkoop

Begraafplaats Nijeberkoop

Bovenweg 28, 8422 DH, Nijeberkoop (de ingang van het pad naar de begraafplaats bevindt zich links achter in de hoek op het parkeerterrein naast Boszicht).

Tijden van begraven, bijzetten en verstrooien

Begraven, bijzetten van urnen/asbussen en as verstrooien gebeurt in overleg met de uitvaartverzorger, grafdelver en stichtingsbestuur en kan plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag van 9:00 – 16:00 uur.